หลักสูตรฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็กชั้นสูง
SAN HE SAGES SERIES M I

 • หากท่านเป็นผู้สนใจที่จะศึกษาหลักวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • หากท่านเป็นผู้สนใจที่จะศึกษาหลักวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้เข้าถึง รู้ลึก และ รู้จริง ในหลักวิชาฮวงจุ้ย
 • หากท่านต้องการเป็นที่พึ่งของตนเอง และ เพื่อนสนิท มิตรสหาย ในการให้คำแนะนำหลักวิชาฮวงจุ้ย
 • หากท่านไม่ต้องการความเสี่ยง ในการที่จะพบเจอซินแซกำมะลอ
 • หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ต้องการศึกษาวิชาฮวงจุ้ยไปเรื่อย ไม่มีจุดจบ แต่ศึกษามาแล้ว ใช้งานไม่ได้จริง เกิดความสับสน
 • และอีกหลากหลายเหตุผล ที่ต้องหยุดคิด แล้วพิจารณาว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องศึกษาวิชาฮวงจุ้ย ด้วยตนเองเสียที

หลักสูตรวิชาซาฮะสี่เก็ก เอี่ยงแทะ สุดยอดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง หลักวิชาซาฮะสี่เก็ก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า


…วิชาดาว 9 ยุค เฮี่ยงคง

…วิชาดาว 9 ยุค ของสำนักซาง้วน

…วิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย

…หรือวิชาฮวงจุ้ยใดๆ ที่มีการเปิดสอนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ถึง 100 เท่า

คือ คำตอบสุดท้ายของการศึกษาวิชาฮวงจุ้ย


เมื่อศึกษาจนครบหลักสูตร และ ถึงที่สุดของกระบวนการทางความรู้ ท่านจะมองเห็นหนังสือฮวงจุ้ยที่มีวางขายตามห้าง และ ร้านหนังสือ เป็นของตลก ของเด็กเล่นทันที ท่านจะ เห็น และ รู้ ในความไม่รู้จริง ของบรรดาอาจารย์ที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยที่ชอบแอบอ้างว่า ตนระดับโลกทั้งหลาย และ บุคคลที่ตั้งตัวเป็นซินแซกำมะลอที่ชอบออกทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ว่า เขาไม่รู้จริงอย่างไร? ที่สำคัญ ท่านสามารถใช้งานได้จริง และทำนาย บ้าน/อาคารหลังหนึ่งว่า จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อใด บุคคลที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น จะดี-ร้าย ประการใด โดยท่านไม่จำเป็นต้องเข้าไปสอบถามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในบ้าน/อาคารหลังนั้น รู้ได้ว่า ร้านค้าใด บริษัทใด จะเจ๊ง หรือ รุ่งเรือง โดยมองแค่เพียงชัยภูมิภายนอก

หลักวิชาซาฮะสี่เก็ก จึงเป็นสุดสายปลายทางแห่งการศึกษาวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงระดับปรมาจารย์ ที่ไม่สามารถหาศึกษาได้จากที่ใดในโลก ผู้ศึกษาจะรู้ถึงที่ไป ที่มาของศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ที่แม้แต่บุคคลผู้แอบอ้างตัวว่า เป็นซินแซ (กำมะลอ) ทั่วประเทศ (ซึ่งใช้วิชาดาว 9 ยุค) ก็ยังไม่เคยได้ศึกษา หรือ ศึกษาแบบผิวเผินแบบงูๆ ปลาๆ เท่านั้น

หลักการใช้เข็มทิศฮวงจุ้ย (หล่อแก) ที่ใช้ในการหาทิศทาง และ พยากรณ์ ตามหลักฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก ที่มีมานานนับพันๆ ปี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้งของร้านค้า สุสานบรรพบุรุษ โดยอาศัยหลักการทางธรรมชาติ หรือที่เรารู้จักกัน ก็คือ “เบญจธาตุ” ซึ่งประกอบไปด้วย ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และ ธาตุไฟ แล้วนำมาผสมผสานกับแนวคิดของ ฟ้า ดิน มนุษย์ และ ปฏิกิริยาของกลุ่ม 28 ดาวฤกษ์ รวมทั้งแนวคิดของกระแสพลัง 24 ทิศทาง ทฤษฎีซาฮะสี่เก็ก ยังสามารถนำมาคำนวณหาตำแหน่งที่ดีร้ายที่เกิดขึ้นจาก “กระแสน้ำเข้า-กระแสน้ำออก” รวมถึงการพยากรณ์สภาพแวดล้อม ที่จะส่งผลต่อบุคคลที่อยู่อาศัยในทำเลที่ตั้งดังกล่าวว่า จะเป็นเช่นไร นอกจากนี้ ความสำคัญของทฤษฏีซาฮะ ที่นิยมนำมาใช้กัน ก็คือ การเลือกทำเลที่ตั้งอย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถพิสูจน์ได้ หลักวิชาชั้นสูงที่ประมาณค่า และ ราคาไม่ได้ หลักวิชาที่ผู้สนใจใฝ่ฝันอยากศึกษา แต่ก็ไม่สามารถหาศึกษาได้แม้ชั่วชีวิต ครั้งแรกในโลก

*****ใช้งานได้ผลจริง
*****สามารถนำไปช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงพึ่งซินแซกำมะลอที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน
*****สามารถถ่ายทอดแก่ทายาทผู้สืบทอดสายเลือดได้
*****ไม่สามารถสอน หรือ ถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุตรผู้สืบสายเลือด

Level 1

 • ทฤษฎีซาฮะสี่เก็ก (บ่อเก็กแซไท้เก็ก)
 • 24 ขุนเขาในวิชาซาฮะสี่เก็ก (สูตรการจำ 24 ขุนเขา)
 • ขุนเขา และ ธาตุ ในวิชาซาฮะสี่เก็ก
 • โซยทีโป๊ยข่วย ตงทีโป๊ยข่วย และ เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ทฤษฎีนับกะ
 • การแบ่งอิม-เอี้ยง ในวิชาซาฮะสี่เก็ก
 • ปฏิกริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต บั่นทอน
 • ไตรภาคี (ซาฮะ) ไตรทิศ (ซาหวย)
 • นับอิมโหงวเฮ้ง
 • 12 เฉี่ยงแซ
 • 28 ดาวฤกษ์
 • กระแส และ ทิศทาง ในแต่ละยุค (เฉพาะยุค 8) ตามระบบตงทีโป๊ยข่วย
 • เรียนรู้หล่อแก ทุกวง จำนวน 31 วง
 • ตำแหน่ง และ องศาต้องห้าม (คงบ๊วง ฉุกข่วย ฉุกซัว) และ ผลกระทบในระบบวิชาซาฮะสี่เก็ก คำทำนาย ที่บอกปี เดือน ที่จะเกิดเหตุร้าย
 • วงดิน 24 ทิศทาง
 • 12 นักษัตร
 • โป๊ยเอี่ยวสัวะ (อสูรแปดทิศทางลดทอนพลังงาน)
 • องศาทองคำ (120 ฮุงกิม)
 • องศาทองคำ (360 ฮุงกิม)
 • การใช้งานองศาทองคำ ทั้ง 120 และ 360
 • 60 มังกร และ ตำแหน่งดี-ร้าย (ลักจับเล้ง เอี่ยงแทะ คนเป็น)
 • การใช้ 60 มังกร วงที่ 1 (ขี่ของมังกร บอกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคล)
 • การใช้ 60 มังกร วงที่ 2 (ร่างของมังกร บอกอาการเจ็บป่วยของบุคคล)
 • 60 มังกร (ลักจับเล้ง อิมแทะ คนตาย)
 • 72 มังกร และ ตำแหน่งดี-ร้าย (ฉิกจับยี่เล้ง)
 • การใช้ลักจับเล้ง ของคนเป็น และ ของคนตาย แตกต่างกันยังไง
 • การพิจารณานับอิมโหงวเฮ้ง
 • ทฤษฎีการตั้งดวงบุคคล และ ครอบครัวนั้นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางที่เหมาะสม
 • ทฤษฎีการคำนวณหาทิศทางที่เหมาะสมกับบุคคล และ ครอบครัวนั้นๆ
 • การคำนวณหาทิศนั่งทำงาน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การคำนวณหาทิศหัวนอน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย ในแต่ละทิศของวงดิน
 • ระบบ 28 ดาวฤกษ์
 • ธาตุของ 28 ดาวฤกษ์ ตามระบบโซยที และ เอ่าที
 • ตำแหน่งจูป้อ และ เบญจธาตุ
 • ทิศไตรอสูร
 • ทิศแตก
 • ไท้เอี้ยงเกาซัว
 • ไท้เอี้ยงเกาเหี่ยง
 • ไท้เอี้ยงซาฮะ
 • 24 ดาวเทพ
 • คำทำนายของระบบ 24 ดาวเทพ
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง

Level 2

 • อิม-เอี้ยง ของวงฟ้า
 • อึ้งจัวะสัวะ (ทางน้ำอสูร)
 • ซังซัววงฟ้า
 • 12 เฉี่ยงแซ
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ
 • สุ่งเก็ก
 • เง็กเก็ก
 • ฮ้วยไช้เก็ก
 • เชี้ยวจุ้ยเก็ก
 • สุ่งจุ้ยเก็ก
 • ทางเดินน้ำดี และ น้ำทิ้ง
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เจี่ย
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เบ๊
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โข่วราศีบน
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โขว่ราศีล่าง
 • ตำแหน่งทางเดินน้ำเข้าบ้าน และ ตำแหน่งน้ำเสียออกบ้าน
 • ตำแหน่งการจัดวางที่เก็บน้ำ เพื่อสะสมโชคลาภ และ เงินทอง
 • การใช้องศาทองคำ (120 ฮุงกิม) วงฟ้า เสริมโชคลาภ
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำดีเข้าตัวบ้าน
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำเสียออกตัวบ้าน
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง

Level 3

 • ธาตุแท้ของวงมนุษย์
 • ฮุงกิมวงมนุษย์
 • การใช้องศาทองคำ (120 ฮุงกิมวงคน) ในการเสริมตำแหน่งบารมี โชคลาภ
 • ธาตุของสภาพแวดล้อม
 • ทิศโชคลาภ
 • ทิศส่งเสริม
 • ทิศบารมี
 • ทิศอุปสรรค
 • ทิศสูญเสีย
 • อิม-เอี้ยง ของวงมนุษย์
 • เกี๊ยบสัวะ (อสูรแย่งชิง)
 • ปฏิกิริยาของวงมนุษย์ และ ผลกระทบดี-ร้าย ในแต่ละตำแหน่งของชัยภูมิภายนอก ที่ส่งผลต่อบ้านพักอาศัยนั้นๆ
 • การเปิดประตูในแต่ทิศทาง โดยพิจารณาจากวงคน
 • การจัดชัยภูมิภายใน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน โดยพิจารณาจากวงคน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องครัว โดยพิจารณาจากวงคน
 • การพิจารณาตำแหน่งการจัดวางเตาไฟ โดยพิจารณาจากวงคน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องน้ำ โดยพิจารณาจากวงคน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องนอน โดยพิจารณาจากวงคน
 • การพิจารณาตำแหน่งของเตียง โดยพิจารณาจากวงคน
 • การพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะทำงาน โดยพิจารณาจากวงคน
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย ในแต่ละทิศของวงฟ้า
 • การใช้ฮุงกิมวงคน เสริมโชคลาภ และ บารมี
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง

Level 4

 • ทฤษฎีชัยภูมิชั้นสูงตามระบบซาฮะสี่เก็ก
 • รูปแบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด ตามระบบวิชาซาฮะสี่เก็ก
 • กระแสขี่ ทิศทางของขี่
 • กระแสเล้ง และ ทิศทางของเล้ง
 • ถนนเทเข้า และ เทออก
 • กระแสเชือดเฉือน กระแสโอบอุ้ม และ กระแสตีจาก
 • รูปทรงของสิ่งแวดล้อม และ 5 ธาตุ
 • การพิจารณาเลือกทำเล และ พื้นที่
 • การกำหนดตำแหน่งต่าง และ การจัดวางส่วนต่างๆ ภายในบ้าน ตามหลักชัยภูมิ
 • ภาคปฏิบัติชัยภูมิ
 • ภาคปฏิบัติทฤษฎีการใช้หลักวิชาซาฮะสี่เก็กชั้นสูง
 • การใช้งานหล่อแกจริง ซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • หลักการวัดองศา ทิศทาง และ การใช้งานวงต่างๆ ในหล่อแก
 • ภาคสนาม

ADVANCED Level

 • การพิจารณารูปดวงชั้นสูง ปี เดือน วัน ยาม ลัคนา ปฏิสนธิ ใจ ซึ่งสัมพันธ์กับทิศทาง
 • เราจะเลือกใช้เกี๊ยะอุ่งเมื่อไร
 • เกี๊ยะอุ่ง 15 ขุนเขา ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุค 8 ส่งผลให้บ้านเกิดความเจริญรุ่งเรือง
 • การพิจารณาพลังของนับอิมโหงวเฮ้ง
 • นับอิมโหงวเฮ้ง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การเลือกใช้นับอิมโหงวเฮ้ง กับ ฮุงกิม
 • พลังของเล้ง 60 มังกร และ การใช้งานชั้นสูง
 • คำทำนาย 60 มังกร
 • พลังของเล้ง 72 มังกร และ การใช้งานชั้นสูง
 • หลักการเลือกใช้พลังงานของ 72 มังกร ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • คำทำนาย 72 มังกร
 • การเลือกใช้ 60 มังกร 72 มังกร และ ฮุงกิม ให้สอดคล้องกัน
 • ตำแหน่งดี-ร้าย ของฮุงกิม
 • การพิจารณาวงฟ้าชั้นสูง และ การใช้งาน
 • การพิจารณาเลือกใช้ฮุงกิมวงฟ้า เพื่อส่งเสริมโชคลาภ
 • การพิจารณาวงคนชั้นสูง และ การใช้งาน
 • การพิจารณาเลือกใช้ฮุงกิมวงคน เพื่อส่งเสริม โชคลาภ และ ตำแหน่งหน้าที่การงาน
 • การพิจารณากระแสชั้นสูง โอบอุ้ม เชือดเฉือน ตีจาก ไม่ได้ดี-ร้ายจริงเสมอไป
 • การดักกระแส กระแสพุ่งชนไม่ได้ร้ายเสมอไป แทงข้างหลังไม่ได้ร้ายเสมอไป
 • 4 สัตว์เทพ และ ชัยภูมิชั้นสูง
 • การพิจารณาว่า เทเข้าดีจริงหรือไม่ เทออกร้ายจริงหรือไม่
 • การพิจารณาลานรับพลัง (เหม่งตึ้ง) 4 แบบ ชั้นสูง ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • การพิจารณาเลือกพื้นที่ และ ชัยภูมิ สำหรับการสร้างบ้าน หรือ อาคาร
 • ทำนายชัยภูมิ และ ความเจริญรุ่งเรือง
 • อธิบายการจัดบ้านให้เข้ากับหลักววิชาชั้นสูง
 • จัดออฟฟิศอย่างไร ให้การเงิน การงาน ธุรกิจ ไหลลื่น ประสบผลสำเร็จ
 • การเลือกทิศนั่งทำงาน ตามหลักวิชาชั้นสูง
 • การเลือกทิศของหัวนอน ตามหลักวิชาชั้นสูง
 • กระแส และ หลักการเปิดประตู ระดับปรมาจารย์
 • อธิบายชัยภูมิชั้นสูงทุกอย่าง ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • อธิบายกระแสชั้นสูง ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • ระบบวิชาทางน้ำชั้นสูง ซึ่งสามารถทำนายความรุ่งเรือง และ โรคภัยไข้เจ็บ ของคนในบ้าน/อาคาร ได้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • ระบบวิชาชัยภูมิมหภาค และ จุลภาค
 • ระบบชัยภูมิชั้นสูง ระดับปรมาจารย์
 • ฯลฯ

อัตราค่าศึกษา: 11,700 บาท [Level 1-4]

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 ครั้ง [Level 1-4] เฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. (ระยะเวลาในการศึกษาอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษา) อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ผู้เข้าศึกษา Level ที่ 2-3-4 ต้องผ่านการศึกษา Level ที่ 1 พร้อมทั้งผ่านการทดสอบ
– ผู้เข้าศึกษาไม่จำเป็นต้องลงเรียนหลักสูตร ADVANCED หากต้องการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้งาน ไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ หรือ ช่วยเหลือบุคคลอื่น
– ผู้จบ Level 1-2-3-4 ความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านของตนเองได้
– ผู้จบ ADVANCED Level มีความรู้ความสามารถใช้ประกอบอาชีพซินแซได้
– ผู้เข้าศึกษาต้องนำเอาส้มสีทองจำนวน 5 ใบ และ ใบชาอย่างดี จำนวน 1 กล่อง มาทำพิธีไป๋ซือ คาราวะมอบตัวเป็นศิษย์อย่างถูกต้องตามระบบของสำนัก ในวันเรียนครั้งแรก
– ผู้เข้าศึกษาต้องสามารถอ่านอักษรจีน สามารถเขียนอักษรจีนพร้อมทั้งเข้าใจ ความหมายของอักษรจีน
– ผู้เข้าศึกษาจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงในการสมัคร
– ผู้เข้าศึกษาจะต้องทำพิธีเข้าสาบานตน มิให้เผยแพร่ หรือ สอนต่อ
– ผู้ที่ผ่านหลักสูตร จะต้องถูกทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สอบทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ โดยมีคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70%

ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus