ในปัจจุบัน บรรดาสถาบันและชมรมฮวงจุ้ยที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยทั่วโลก ล้วนพากันแอบอ้างว่า สอนวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย ซึ่งแท้จริงแล้ว เนื้อความดังที่หลายสถาบันและชมรมฮวงจุ้ยนำมาสอนนั้น ผิดเพี้ยนจากหลักวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วยเดิมทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่ผิดพลาดในการแปลหนังสือวิชาซำง้วน และ หนังสือวิชาเฮี่ยงคง ที่วางขายในประเทศฮ่องกงและไต้หวัน แล้วจับมาผสมกัน ด้วยความที่ผู้แปลไม่เข้าใจภาษาจีนอย่างถ่องแท้ ทำให้เข้าใจผิดพลาดจากหลักวิชาตามคัมภีร์โบราณ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ว่า ทำไม!! หลักวิชาที่สถาบันและชมรมฮวงจุ้ยทั่วโลกเปิดสอนจึงไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เป็นเพียงนิยายเรื่องยาวที่อ้างว่า เมื่อใช้แล้วเห็นผลเป็นเลิศ!!!!!

Sages Academy ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานด้วยตนเอง และ ใช้งานได้ผลจริง เข้าศึกษาวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย อิม-เอี้ยงฮวงจุ้ย ตามหลักวิชาดั้งเดิมของคัมภีร์โบราณ ที่ไม่สามารถหาศึกษาได้จากที่ใดในโลก ครั้งแรกของการเปิดเผยหลักวิชาวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วยชั้นสูง เป็นวิทยาทาน ทั้ง 3 ระบบ คือ
ฮวงจุ้ย ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย
รูปดวงบุคคล ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย
ฤกษ์ยาม ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย

หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro
 • วงจร 5 ธาตุ และ ปฏิกริยา ก่อเกิด ทำลาย
 • โซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้าง
 • เอ่าทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้าง
 • ผังหลกจือ ผังดั่งเดิม
 • ความหมายของข่วยทั้ง 8
 • ทฤษฏีหนับกะ
 • 24 ทิศ 24 ขุนเขา
 • ดาวทั้ง 9 ดวง
 • ความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง
 • กาลเวลา และ ดาวประจำยุค
 • เจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • ประสิทธิภาพของเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • การแตกข่วยทั้ง 8 ออกเป็น 64 ข่วย
 • ชื่อ และ ความหมาย ข่วยทั้ง 64 ชุด แท้จริง ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย
 • การอ่านหล่อแก (เข็มทิศจีน)
 • วิธีการวัดองศาที่ถูกต้อง
 • การเดินดาวฐาน
 • การพิจารณาดาวจากขุนเขาทั้ง 24
 • ผลกระทบต่อบุคคล และ ทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การเดินดาวน้ำ ดาวโชคลาภ ความรัก เงินทอง
 • การเดินดาวภูเขา ดาวบารมี สุขภาพ ยศศักดิ์ ตำแหน่ง
 • ผังดาวบ้าน ทั้ง 9 ยุค 24 ทิศ 216 ผัง
 • ผังดาวบ้าน ทั้ง 9 ยุค 216 ผัง และ ทิศนั่งข่วยทั้ง 64 ข่วย จำนวน 13,824 ผัง
 • ความหมายของดาวน้ำ และ ดาวภูเขาทั้ง 81 ชุด
 • ดาวจรปี จรเดือน จรวัน จรยาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผังบ้าน
 • กฏของดาวน้ำ และ ดาวภูเขา เมื่อสนธิดาว
 • การพิจารณาบ้านนั่งข่วยใน 64 ข่วย
 • การพิจารณาข่วย 64 ข่วย ตามบ้านนั่ง และ ผังดาวของบ้าน
 • การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย เมื่อเทียบกับผังดาวบ้าน
 • กฏหกงิ้ม หวงงิ้ม และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏรุ่งเรือง และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏเสื่อมถอย และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏมังกรน้ำขึ้นเขา และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏมังกรเขาลงน้ำ และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏฮะตงเก็ง และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏฮะจั๊บข่วย และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏฮะแซเซ้ง และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏซาฮะเลี่ยงจู และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏแป่บ้อซาปอข่วย และ การอ่านความหมายของบ้านนั่ง 64 ข่วย
 • กฏเสี้ยมึ้งก๊วก
 • กฏโหงวกุ่ยอุ่งไช้ 5 ผีนำโชค
 • กฏปักเต้าฉิกแชพะเกียบ 7 ดาวเหนือชิงพลัง (ไม่เหมือนกับที่สอนกันทั่วไป)
 • กฏการเปิดประตูบ้านเพื่อรับกระแสพลังงาน
 • กฏการพิจารณาเตา และ ห้องครัว
 • กฏการพิจารณาเตียง และ ห้องนอน
 • กฏการพิจารณาห้องรับแขก
 • กฏการพิจารณาห้องทำงาน และ โต๊ะทำงาน
 • กฏการพิจารณาตำแหน่งของบันได
 • กฏตำแหน่งการวางโต๊ะเก็บเงิน และ ตู้เซฟ
 • กฏมังกรทอง และ ลูกมังกร
 • การพิจารณาตำแหน่งของตี่จู้เอี๊ยะ และ ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
 • กฏของชัยภูมิที่สอดคล้องตามหลักวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย
 • การจัดวางชัยภูมิทุกตำแหน่งภายในบ้าน
 • กฏการวางตำแหน่งทางน้ำมิเตอร์ และ แทงค์น้ำ
 • การแก้ไขตำแหน่งร้าย ตามกฏเฮี่ยงคงไต่ข่วย ด้วยกฏของฮวงจุ้ยแท้จริง ไม่มีการนำเอา ดินสอ ปากกา แผ่นซีดี อ่างน้ำ เหรียญ ฮู้ น้ำเต้า รูปปั้น หิน หรือ สิ่งของที่แปลกประหลาดไปวางแก้ไข
 • การพิจารณารูปดวงบุคคลตามหลักวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย เพื่อหาทิศทางที่สอดคล้องกับรูปดวง (ใช้ทั้งปี เดือน วัน ยาม ไม่ใช้หลักใดหลักหนึ่ง หรือ รหัสบุคคล)
 • การพิจารณาทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (เกี๊ยะอุ่งเฮี่ยงคงไต่ข่วย) สำหรับทิศทางของบ้าน กับรูปดวงบุคคล
 • การอ่านความของผังดาวบ้าน และ ข่วยทั้ง 64 เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธ์ของบุคคล และ ทิศทาง
 • ไท้ส่วยซึ่งส่งผลต่อผังพลังงานบ้าน และ รูปดวงบุคคล
 • การพิจารณาฤกษ์ยามชั้นสูง ตามกฏเฮี่ยงคงไต่ข่วย
 • รูปฤกษ์ และ รูปดวง ซึ่งสอดคล้องกัน
 • ข้อห้ามของการใช้รูปฤกษ์ และ รูปดวงบุคคล
 • รูปฤกษ์ และ ทิศทางที่สอดคล้องกัน
 • ข้อห้ามของรูปฤกษ์ และ ทิศทาง
 • กฏของไท่ส่วย และ การพิจารณาหารูปฤกษ์
 • พักสือ ลักสือ เจ่าจื้อ โชยสิก
 • กฏของพักสือ และ ธาตุของพักสือ
 • กฏของลักสือ และ ธาตุของลักสือ
 • กฏของเจ่าจื้อ และ ธาตุของเจ้าจื้อ
 • กฏของโชยสิก และ ธาตุของโชยสิก
 • การพิจารณาสี่ไต่เทียงอ๊วง
 • การใช้ฤกษ์ที่เหมาะสมกับการกระทำ เช่น การตั้งเตียง การตั้งโต๊ะทำงาน การตั้งเตา การซ่อมแซม ฯลฯ
 • ฯลฯ

ระยะเวลาในการศึกษา: 3 ครั้ง ศึกษาตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. (เฉพาะวันอาทิตย์)

อัตราค่าศึกษา: 2,400 บาท (ค่าคอฟฟี่เบรค/อาหารว่าง/ค่าเอกสาร)

อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

จองลงทะเบียน กรุณาโอนเงินค่าเรียน จำนวน 2,400 บาท มาที่: บัญชีสะสมทรัพย์  เลขบัญชี 762-0-10629-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งข้อความ sms แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน มาที่ 081-639-8518 ไม่รับจองทางโทรศัพท์!!!

เงื่อนไขในการเปิดสอน หากผู้เข้ารับการศึกษามีจำนวนไม่ครบ 15 ท่าน ทาง SA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนตามกำหนดการที่แจ้งไว้ อาจปรับเลื่อนตารางเรียนออกไปตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่โอนเงินมาแล้วไม่สามารถรอเรียนได้ มีความประสงค์จะขอเงินคืน ให้โทรมาที่เบอร์ 081-639-8518 เพื่อแจ้งเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน

หมายเหตุ เนื่องจาก การเรียนการสอนทุกวิชาที่ Sages Academy นำออกมาสอน ไม่ปรากฏว่า มีสถาบันหรือชมรมใดทั่วโลกเปิดสอน ฉะนั้น ทาง Sages Academy ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาวิชาการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus