ทิศต้องห้ามในวิชาไต่ซำง้วน (64 ข่วย) ประจำปี 2556 [ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2556 – 3 ก.พ. 2557]

วิชาไต่ซำง้วน (64 ข่วย) มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทางด้านลบ หรือ ทางด้านร้าย และ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำการในทิศต้องห้าม สามารถส่งผลให้เกิดเคราะห์ร้าย และ เป็นอันตรายได้ ผู้ปฎิบัติที่ใช้วิชาไต่ซำง้วน ควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันพลังงานทางด้านร้ายที่จะส่งผลกระทบตามมาได้ ต้องระมัดระวังตำแหน่ง ทิศนั่งของบ้าน หากจะประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทุบพื้น การตัดต้นไม้ใหญ่ การขยายบ้าน การซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งภายใน การเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ หรือ เตียงนอน ทิศต้องห้าม และ เป็นอันตราย ในวิชาไต่ซำง้วน ได้แบ่งทิศย่อยออกเป็น 4 ทิศ ดังนี้ ทิศปีจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับแรก และ มีผลรุนแรงกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรง เกิดความยากลำบาก อุบัติเหตุ และ ความหายนะแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศเดือนจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสอง และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศปีจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศวันจรต้องห้าม และ ทิศยามจรต้องห้าม ทำให้ประสบความโชคร้าย และ ความยากลำบากแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศวันจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสาม และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศยามจรต้องห้าม...

ทิศต้องห้ามในวิชาซาฮะสี่เก็ก ประจำปี 2556 [ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2556 – 3 ก.พ. 2557]

วิชาซาฮะสี่เก็ก มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทางด้านลบ หรือ ทางด้านร้าย และ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำการในทิศต้องห้าม สามารถส่งผลให้เกิดเคราะห์ร้าย และ เป็นอันตรายได้ ผู้ปฎิบัติที่ใช้วิชาซาฮะสี่เก็ก ควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันพลังงานทางด้านร้ายที่จะส่งผลกระทบตามมาได้ ต้องระมัดระวังตำแหน่ง ทิศนั่งของบ้าน หากจะประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทุบพื้น การตัดต้นไม้ใหญ่ การขยายบ้าน การซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งภายใน การเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ หรือ เตียงนอน ทิศต้องห้าม และ เป็นอันตราย ในวิชาซาฮะสี่เก็ก ได้แบ่งทิศย่อยออกเป็น 4 ทิศ ดังนี้ ทิศปีจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับแรก และ มีผลรุนแรงกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรง เกิดความยากลำบาก อุบัติเหตุ และ ความหายนะแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศเดือนจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสอง และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศปีจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศวันจรต้องห้าม และ ทิศยามจรต้องห้าม ทำให้ประสบความโชคร้าย และ ความยากลำบากแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศวันจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสาม และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศยามจรต้องห้าม ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทิศวันจรต้องห้ามเป็นวิธีที่ดีที่สุดทิศยามจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน...

หลักสูตรเฮี่ยงคงไต่ข่วย อิม-เอี้ยงฮวงจุ้ย (ภาคฟ้า-ดิน-คน) Xuan Kong Da Gua Yin Yang Original Xuan Kong Fengshui [玄空大卦阴阳风水]

ในปัจจุบัน บรรดาสถาบันและชมรมฮวงจุ้ยที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยทั่วโลก ล้วนพากันแอบอ้างว่า สอนวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย ซึ่งแท้จริงแล้ว เนื้อความดังที่หลายสถาบันและชมรมฮวงจุ้ยนำมาสอนนั้น ผิดเพี้ยนจากหลักวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วยเดิมทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่ผิดพลาดในการแปลหนังสือวิชาซำง้วน และ หนังสือวิชาเฮี่ยงคง ที่วางขายในประเทศฮ่องกงและไต้หวัน แล้วจับมาผสมกัน ด้วยความที่ผู้แปลไม่เข้าใจภาษาจีนอย่างถ่องแท้ ทำให้เข้าใจผิดพลาดจากหลักวิชาตามคัมภีร์โบราณ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ว่า ทำไม!! หลักวิชาที่สถาบันและชมรมฮวงจุ้ยทั่วโลกเปิดสอนจึงไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เป็นเพียงนิยายเรื่องยาวที่อ้างว่า เมื่อใช้แล้วเห็นผลเป็นเลิศ!!!!! Sages Academy ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานด้วยตนเอง และ ใช้งานได้ผลจริง เข้าศึกษาวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย อิม-เอี้ยงฮวงจุ้ย ตามหลักวิชาดั้งเดิมของคัมภีร์โบราณ ที่ไม่สามารถหาศึกษาได้จากที่ใดในโลก ครั้งแรกของการเปิดเผยหลักวิชาวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วยชั้นสูง เป็นวิทยาทาน ทั้ง 3 ระบบ คือ- ฮวงจุ้ย ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย- รูปดวงบุคคล ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย- ฤกษ์ยาม ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา Introวงจร 5 ธาตุ และ ปฏิกริยา ก่อเกิด ทำลายโซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้างเอ่าทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้างผังหลกจือ ผังดั่งเดิมความหมายของข่วยทั้ง 8ทฤษฏีหนับกะ24 ทิศ 24 ขุนเขาดาวทั้ง 9 ดวงความหมายของดาวทั้ง 9 ดวงกาลเวลา และ ดาวประจำยุคเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้งประสิทธิภาพของเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้งการแตกข่วยทั้ง 8 ออกเป็น 64...
x
No Deposit Bonus